onsdag 26. januar 2011

Novelletolkning av "Kven sin kropp er dette"

Kven sin kropp er dette ble skrevet av Rønnaug Kleiva i 1994. Novellen handler om en jente og en spesiell dag i livet hennes. Novellen har en jeg-forteller og skifter mellom å fortelle jeg-personens egne følelser og hendelser rundt henne. Man skjønner at jeg-personen er en jente siden hun føler på brystene sine og hun har typiske mor-datter samtaler med moren. Fortellingen starter med en forklaring om hvordan jenta selv føler at kroppen hennes er. Moren forteller henne at hun er for ung til noe, noe jenta bekrefter ovenfor leseren. Moren forteller videre at hun har framtiden foran seg, og at hun er det viktigste i livet hennes noe hun sier hver dag. Moren blir også beskrevet som den dominerende i familien ved middagsbordet. Deretter kjører moren datteren til sykehuset. Her forteller moren at hun har gjort det samme som datteren skal gjøre flere ganger, og at det ikke gjør vondt. Så kommer hun med en ”hun gjør det som skal til for datteren sin” – kommentar. Tilsutt går jenta mot sykehuset og moren sier: ” oss kvinner imellom, ikke sant?”
Jeg tolker novellen som at jenta skal ta abort. Dette kan begrunnes ved at novellen legger mye vekt på forholdet mellom mor og datter der faren deltar lite i emnet, noe som er typisk for en slik situasjon. I tillegg forteller moren at hun er for ung og at hun framtiden foran seg, og at hun har vært igjennom det samme. Jenta beskriver også brystvortene sine som narresmokker.
Noe annet jeg vil sette fingeren på er tittelen ”Kven sin kropp er dette”. Gjennom novellen viser morens dominerende rolle hvordan moren tar avgjørelser for datteren. Moren sier også at datteren skal få seg en skikkelig utdanning og en spennende jobb. Det sniker seg inn kommentarer som kan tyde på at jenta bare gjør som moren sier. Dette sier hun faktisk direkte når hun tar over lagingen av middagen for moren.  Jeg tror at Rønnaug Kleiva vil vise frem hvordan foreldre ofte kan være for avgjørende ovenfor barnas liv. Så ”Hvem sin kropp er dette” kan sees på som et spørsmål til moren. Er dette min eller din kropp, hvem bestemmer? Dette utrykker hun i linje nummer fire der hun sier at det er hennes kropp og hun bestemmer over den. Tittelen kan også være som en beskrivelse på at jenta synes at kroppen føles annerledes ut med en baby inni.
Man kan også ”høre” en undertone i noe av det jenta sier der det virker som om hun egentlig mener noe annet enn moren, men adlyder moren.
Teksten har typiske novelle trekk ved at det er få personer, kort tidsrom, få handlinger, ingen navn nevnes bare ”mor” og ”far”.
 Jeg liker novellen veldig godt og synes at forfatteren får frem et godt poeng og at hun har valgt en god tittel.

- Ingelingeling

1 kommentar: