mandag 14. mars 2011

Gruppesamtale: novelleanalyse

I dag hadde jeg gruppesamtale om to noveller jeg har lest, der alle på gruppa hadde lest novellen "Kven sin kropp er dette" i tillegg til en til hver. Jeg leste og tolket novellen "Pass deg for ulven" som den andre novellen. "Kven sin kropp er dette" har jeg hatt i lekse å tolke før og legge ut novelletolkningen på norskbloggen, så samtalen om denne novellen var jeg ganske forbredt på fra før. Jeg bare leste igjennom novellen og analysen en gang. 
For å forberede meg til å snakke om "Pass deg for ulven", leste jeg først igjennom novellen en gang for å få et innblikk i hva den handler om. Deretter så jeg etter ordforråd og setningsoppbygning og elementer som kunne være symbolsk i henhold til novellens tema. Så fant jeg virkemidler, og trakk historien i en sammenlgining til "Rødhette og ulven". Alt dette skrev jeg stikkord til, slik at det ble enklere for meg å huske alt jeg skulle si i dag.

Jeg synes at novelletolkningen av "kven sin kropp er dette" gikk bra. Jeg syntes at jeg var godt forberedt og at de to andre på gruppa mi (Maya og Ida) hadde mye kunnskap og gode tolkninger til novellen.
Novelletolkningen av "pass deg for ulven" gikk også helt greit, bortsett fra at jeg glemte å si noen få ting om novellen, men dette var lite i forhold til novellen i helhet og dens budskap, så det gjorde ikke så mye at jeg glemte det.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar